Офіційні документи - Проект стратегії сталого розвитку на 2013-2017роки
Проект Деражненської сільської ради

 

І. ВСТУП

 

У сучасних тенденціях світового розвитку домінуючою є парадигма сталого (мається на увазі збалансованого, гармонійного) розвитку.

Узагальнюючим і всесвітньо визнаним концептуальним документом цієї парадигми є „Порядок денний на ХХІ століття”, який було ухвалено в 1992

році Конференцією ООН з охорони навколишнього середовища і розвитку, що відбувалася в Ріо-де-Жанейро. Оскільки, успішність вирішення значної

кількості сучасних економічних, соціальних та природоохоронних проблем залежать від урахування місцевих особливостей то участь та співробітництво

місцевих органів управління і громадськості в їхньому розв’язанні має бути одним із вирішальних чинників у досягненні поставлених цілей.

Планування розвитку територіальних громад, що вже застосовується в багатьох розвинутих країнах світу, є одним із ефективних прикладів

застосування інструментів реагування на зміни та виклики сучасного світу, впорядкування їх позитивного та негативного впливу на життя та

забезпечення сталої динаміки росту його якості.

Стратегія сталого розвитку – сценарій цілей майбутнього, до якого прямує громада та завдяки якому завершиться трансформація сьогоднішньої

ситуації на заплановану.

Стратегічне планування розвитку узгоджує співпрацю трьох секторів самоврядної громади – влади, підприємницьких структур та громадських

організацій, дозволяє оптимально використати наявні територіальні ресурси, та спланувати підготовку необхідних кадрів.

При формуванні документу Стратегії сталого розвитку Деражненської сільської ради на зборах ініціативної групи було визначено три основних напрямки діяльності громади: розвиток територіальної громади, стимулювання інвестиційної діяльності та розвиток туристичного потенціалу.

Відтак, Стратегії сталого розвитку побудовано таким чином, що у процесі реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів місцевого розвитку, а також заходів у межах району та області на період до та після 2017 року.

У документі розглядаються фактори, котрі впливають на подальший розвиток та диктують зміни. Документ визначає цілі сільської ради й підказує, як їх досягти. Як сама рада, так і люди, які в ній живуть та працюють, забезпечують можливість вжиття заходів із реалізації стратегічних цілей, передбачених цією стратегією.

Ця стратегія визначає довгострокові перспективи з урахуванням потреб майбутніх поколінь.

Очікується, що всі зусилля адміністративних органів, громадянського суспільства, наукових кіл і громадян будуть націлені на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених стратегією. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень регіонального рівня, державного бюджету, із коштів донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цій Стратегії. 

 

ІІ. МЕТА НАПИСАННЯ СТРАТЕГІЇ

 

Метою розробки Стратегії сталого розвитку Деражненської сільської ради є створення органами місцевого самоврядування такого документу, завдяки якому вони зможуть раціонально організувати свою майбутню діяльність. Цей документ враховує весь обсяг справ для майбутнього спільного функціонування громади та дає зрозуміти, а отже запланувати, що може зробити громада власними силами на що має опосередкований вплив та які ресурси потрібні від органів державного управління вищого рівня. Для того аби розвиток громад усієї області йшов у одному ВЕКТОРІ, що неодмінно дасть змогу раціонально розподілити наявні ресурси, а отже досягти більш швидшого поступу в перед.

У даній Стратегії провідне місце займають заходи, які громада зможе виконати власними силами і за збереження результатів яких будуть нести відповідальність. В цілому реалізація Стратегії зорієнтована на спонукання певної поведінки підприємців, населення. Відтак, дає відповідь на запитання: Які мають бути створені умови, заохочення, пільги чи преференції для досягнення цілей? Яким чином будуть лобіюватися інтереси громади на різних рівнях органів державної влади? 

 

 

 

 

 

 


Повний текст